lrc.nl

Algemene informatie en schoolleiding

Het Leidsche Rijn College is een openbare school voor gymnasium, atheneum en havo en telt zo’n 1700 leerlingen. De school staat bekend om de fijne sfeer en goede resultaten. We bieden eigentijds onderwijs, betekenisvol en gepersonaliseerd. Daarbij vinden we openheid en betrokkenheid heel belangrijk: iedereen hoort erbij en kan zichzelf zijn. We geven dan ook niet alleen vakken als wiskunde, aardrijkskunde of Frans. Leerlingen leren ook aandacht te hebben voor zichzelf, de ander en de wereld om zich heen, zodat ze uiteindelijk met een diploma en vol vertrouwen de wereld tegemoet gaan.

Op het LRC kennen we 3 verschillende brugklassen: gymnasium, havo/vwo en havo/vwo TTO (tweetalig onderwijs).

De kracht van de klas

Wij geloven in de kracht van de klas. Onze leerlingen hebben dan ook een eigen klas en een vaste mentor waarbij ze altijd terecht kunnen. Ze volgen alle lessen samen met hun klas in steeds weer een ander vaklokaal. Tijdens de wekelijkse mentorlessen is er aandacht voor dingen als: goed leren samenwerken, plannen en hoe je het beste kunt leren. En natuurlijk hebben we het één op één met de leerlingen ook over hun cijfers en hoe het met ze gaat. Soms hangen we de lesboeken en laptops aan de wilgen, reguliere lessen maken dan plaats voor leren buiten school. Leerlingen doen kennis op door te ervaren. Zo leren ze tijdens het brugklaskamp meer van- en over elkaar. En maken ze tijdens de activiteitendagen bijvoorbeeld samen een film, doen ze onderzoek in hun eigen woonwijk of gaan ze op excursie. In de bovenbouw staat een buitenlandreis op het programma.

Toekomst

In ons onderwijs richten we ons op de toekomst:

• Er is aandacht voor de steeds grotere behoefte aan maatwerk voor iedere leerling.
• We brengen vaardigheden bij die nodig zijn in de snel digitaliserende wereld. Leerlingen krijgen Do-IT-lessen die speciaal zijn ontwikkeld voor het aanleren van digitale vaardigheden. In alle klassen werken we met een laptop en boeken, zo kunnen leerlingen met de docent keuzes maken in hoe ze willen leren. Op deze manier kunnen we meer verschil maken in leerstijl, tempo en niveau.
• Onderwijs wordt steeds internationaler. Leerlingen kunnen daarom kiezen voor Tweetalig Onderwijs (TTO) op havo en vwo niveau. Verderop leggen we daarover meer uit.

LRC-lessen en Talentprogramma

Op het Leidsche Rijn College bieden we klassiek én vernieuwend onderwijs. Dat wil zeggen dat we, naast ons klassikale onderwijs (de Kernlessen), sinds schooljaar 2023/2024 ook keuzelessen aanbieden. Wij noemen deze lessen: LRC-lessen. Deze onderwijsvorm geeft de leerling de kans om zelf te bepalen waar een verdieping of verrijking van bepaalde lesstof prettig of nodig is.

L - LEF/LEVEN (Talentontwikkeling)
R - RICHTING (Keuzelessen)
C - COACHING (Mentorlessen)

Iedereen heeft talenten en we ondersteunen onze leerlingen graag bij het ontdekken daarvan. Talentontwikkeling kan naast plezier ook veel zelfvertrouwen geven en het kan helpen bij het kiezen van een vervolgopleiding na de middelbare school. Elke periode is er een breed en gevarieerd aanbod aan R-lessen die aansluiten op het Talentprogramma. Zo zorgen we ervoor dat we dicht bij de behoeften en talenten van elke leerling aansluiten.

De schoolleiding

De rector vormt samen met vier conrectoren de schoolleiding, zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijsproces op school.
De schoolleiding bestaat uit:

Eric Hordijk - rector
Jurrien Meijer - Conrector leerjaar 1 havo/vwo + 2 havo 
Mirjam Vroonhof - Conrector leerjaar 1 gymnasium + 2-3 vwo + TTO
Vincent Uden - Conrector leerjaar 3, 4, 5 havo
Fred Bolluijt - Conrector leerjaar 4, 5, 6 vwo

Inschrijving

Wilt u uw kind aanmelden op het Leidsche Rijn College? Leuk, hij/zij is van harte welkom! Het LRC hanteert de POVO-procedure met betrekking tot aanmeldingen. POVO staat voor de overgang van Primair Onderwijs (PO) naar Voortgezet Onderwijs (VO). Kijk voor meer informatie op www.lrc.nl/aanmelden-en-instromen.

Instromen in ander leerjaar

Wanneer de huidige school van uw kind in de gemeente Utrecht of Stichtse Vecht is, vragen wij op de huidige school aan te geven dat uw zoon/dochter de overstap wil maken naar het LRC. De huidige school meldt de leerling dan vóór 1 mei bij ons aan via Onderwijs Transparant (OT). Wanneer de huidige school niet in de genoemde gemeenten staat, kunt u uw zoon/dochter bij ons inschrijven via het aanmeldingsformulier dat u telefonisch kunt aanvragen 030-6702660 of via info@lrc.nl.

Instromen 4 havo

Voor alle leerlingen die van vmbo TL willen opstromen naar de havo gelden op het LRC de volgende toelatingseisen:

  • Je bent met 7 vakken op je eindlijst geslaagd;
  • Je vakkenpakket sluit aan bij de havo-profielen;
  • Je hebt een positief doorstroomadvies;
  • Je bent bereid je motivatie schriftelijk toe te lichten.

Devices

Iedere brugklasleerling heeft een Windows laptop nodig bij het volgen van de verschillende vakken. De wereld om ons heen wordt steeds digitaler en zo ook het aanbod van de verschillende lesmethodes. Wij bereiden leerlingen met behulp van hun laptop voor op de overgang naar die digitale wereld en werken aan de vaardigheden die zij daarvoor nodig hebben. Daarnaast biedt een laptop volop mogelijkheden om te kunnen communiceren in tijden van afstandsonderwijs en zijn we met een laptop nog beter in staat gepersonaliseerd onderwijs te faciliteren.

In overleg met The Rent Company stelt het Leidsche Rijn College een aanbod samen van voorkeursdevices waaruit u voor de zomervakantie van 2023 een keuze kunt maken. De huur/lease- of koopconstructie die u met The Rent Company aangaat bevat een servicecontract waarmee schade en/of storing snel en (veelal) kosteloos verholpen kan worden. We adviseren u om niet zelf al een laptop aan te schaffen, maar te wachten op de informatie die wij, samen met The Rent Company, ruim voor de zomervakantie met u zullen delen. 

In de filmpjes en flyer hieronder vindt u meer informatie over onze samenwerking met The Rent Company.

Waarom een educatie laptop?
Easy4U Alles-in-1-abonnement

Energie Neutraal Gebouw

Ons gebouw is ENG. In het gebouw is bijvoorbeeld de TL-verlichting volledig vervangen door LED-verlichting, Op het dak liggen 1400 zonnepanelen en op het terrein is in 2022 een hot-cold waterstorage (HoCoSto) ingegraven. Daarmee wordt het gebouw in de zomer gekoeld en in de winter verwarmd. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het buitenterrein, er wordt hier een recreatielandschap en schoolplein gecreëerd voor de leerlingen waar zij kunnen verblijven tijdens hun pauze of tussenuur.

Dit recreatielandschap rondom de school wordt een sfeervolle omgeving, voorzien van verschillende natuurlijke materialen, bomen en planten. Er komen relax plekken voor leerlingen, een aparte ruimte voor medewerkers bij de personeelskamer, veel groen en halfverharding (een kleine soort grind dat op de paden wordt aangelegd), nieuwe buitenverlichting die reageert op aanwezigheid, het basketbalveld krijgt een upgrade en er komt een extra overdekte fietsenstalling achter de E-vleugel (bonus: op deze fietsenstalling komen extra zonnepanelen).

Hieronder laten we ook een foto zien van onze vernieuwde aula.

Als u graag één-op-één in gesprek wilt over de specifieke situatie van uw kind, dan kunt u een mail sturen naar info@lrc.nl. Geef hierin uw naam, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer. Geef ook aan wat het onderwerp is van uw vraag, dan zorgen wij ervoor dat de juiste persoon contact met u opneemt.