lrc.nl

BSM

Bewegen Sport en Maatschappij (BSM) 

Heb je interesse in sport, het menselijk lichaam en organiseren? Dan is het vak BSM wat voor jou! 

BSM is een vrij keuzevak in de bovenbouw bij ons op school, te kiezen bij alle profielen en niveaus. Kies je BSM dan krijg je twee uur per week praktijkles en één uur theorieles, naast de reguliere twee uur Lichamelijke Opvoeding. Je leert over allerlei sporten, zowel technisch als tactisch; je gaat aan de slag om je eigen bewegingsvaardigheid te vergroten; je leert lesgeven; je gaat met het organiseren van evenementen aan de gang; je leert onderzoek doen naar een maatschappelijk onderwerp; je vergroot je kennis over het menselijk lichaam met vakken als anatomie, fysiologie en trainingsleer en je krijgt les in EHBO en reanimatie. In de praktijklessen maak je kennis met allerlei sporten, zoals bijvoorbeeld rugby, hordelopen, judo, tennis, klimmen, golf etc.  

Wanneer je denkt aan een toekomst in de zorg, sport en/of management is BSM een mooi vak ter voorbereiding hierop. Al met al een veelzijdig vak: actief, theoretisch en vooral leuk! 

Wat is BSM?

FAQ

Wat is het vak Bewegen, Sport en Maatschappij?
In leerjaar 3 kiezen alle leerlingen een profiel. Bij dat profiel moet elke leerling een vrij keuzevak kiezen. Bewegen, Sport en Maatschappij is zo’n vrij keuzevak en dit vak kan bij elk profiel gekozen worden op zowel de havo als het vwo/gymnasium.

Wordt het vak Bewegen, Sport en Maatschappij op elke school gegeven?
Elke school kan zelf bepalen welke vrije keuzevakken er in de bovenbouw aangeboden worden. Er zijn niet veel scholen die het vak BSM aanbieden. Wij zijn daarom erg blij dat wij dit vak kunnen aanbieden aan al onze leerlingen.  

Hoeveel lesuren BSM heb je in de week?
Op het moment dat je dit vak kiest, krijg je een blokuur praktijk en één lesuur theorie. Dit is naast de twee uren LO die voor iedereen verplicht zijn. 

Wat is het verschil tussen LO en BSM?
De praktijklessen BSM kennen meer diepgang dan de lessen bij het vak Lichamelijk Opvoeding. In de praktijklessen zullen de technieken en de tactieken bij diverse sporten verder uitgediept worden. Veelal zullen dit andere sporten zijn dan de sporten die in de les LO behandeld worden. Dat houdt in dat wij soms ook op externe locaties les hebben en dat er soms ook lesgegeven wordt door een externe docent.

Bij het vak BSM geven jullie ook theorie. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
In de theorielessen zullen veel verschillende onderwerpen aan bod komen. Onderwerpen waar aandacht aan wordt besteed zijn bijvoorbeeld: bewegingsanalyses vanuit de praktijklessen, de werking van het menselijk lichaam, onderzoek doen, het organiseren van sportdagen, leren lesgeven, spelregelkennis en EHBO en reanimeren.  

Hoe worden de leerlingen beoordeeld?
Bij het vak BSM worden de meeste onderdelen beoordeeld met een cijfer. De behandelde sporten in de praktijklessen zullen becijferd worden op afsluitmomenten aan het einde van de lessenserie. De behandelde onderwerpen in de theorielessen zullen veelal becijferd worden middels toetsen of opdrachten die ingeleverd moeten worden.

Moeten leerlingen eindexamen doen in het vak BSM?
Bewegen, Sport en Maatschappij is een zogenaamd schoolexamenvak. Dat betekent dat het vak geen Centraal Examen kent. Het vak wordt in het eindexamenjaar op de helft van het schooljaar afgerond. 

Waarom kiezen leerlingen het vak BSM?
In eerste instantie kiezen leerlingen het vak, omdat ze geïnteresseerd zijn in de sport en zelf sporten leuk vinden. Daarnaast zijn er ook leerlingen die het vak kiezen, omdat zij in de toekomst iets in deze richting willen gaan doen. Wanneer je denkt aan een toekomst in de zorg, sport en/of management, is BSM een mooi vak ter voorbereiding hierop.

Is het vak BSM voor elke leerling de juiste keuze?
De beoordelingen in de praktijklessen zullen strenger zijn dan bij het vak LO. Er zal in de praktijklessen meer tijd besteed worden aan het af te sluiten onderdeel dan bij LO. Hier passen wij dan ook onze beoordelingscriteria op aan.
Wij denken dat als een leerling gemiddeld een 7,0 of hoger scoort voor praktijkonderdelen bij het vak LO, de leerling het vak BSM ook met een voldoende kan afronden. Er moet alleen niet vergeten worden dat het vak bestaat uit meer dan alleen sporten.