lrc.nl

Do-IT

Do-IT is een naam voor dit vak met een dubbele betekenis;

  • Do-IT als "Do-Information Technology". Een vak waar leerlingen leren werken met hun device. Informatievaardigheden, Office365, Bestandsbeheer en Sociale media zijn thema's in deze lessen. 
  • Do-IT als Engelse vertaling van "Doe-het", om aan te geven dat dit een actief en praktisch vak is. 

Onze leerlingen werken bij de lessen met een eigen device en zitten dus regelmatig in een digitale omgeving te werken.
Do-IT draait om digitale geletterdheid; alles wat iemand in een digitale samenleving moet kennen en kunnen. 

Naast taal, rekenen en andere vakken, moeten leerlingen o.a. goed leren werken met de computer of kritisch kunnen omgaan met online bronnen. Dit worden wel de 21st century skills genoemd.
In de afbeelding hieronder zie je welke vaardigheden hier onder vallen en welke in de Do-IT lessen aan bod komen (ingekleurd).