lrc.nl

Economie

Ben jij geïnteresseerd in de wereld om je heen? Kun je goed rekenen, maar houd je ook van taal? Dan is het vak Economie iets voor jou!

Veel mensen denken dat economie alleen maar over geld gaat - maar dat is niet zo. Economie is een sociale wetenschap die de maatschappij als onderwerp van studie heeft. Het vak geeft bijvoorbeeld inzicht in de betekenis van een goed functionerend geldsysteem voor het bedrijfsleven in Nederland of voor de wereldeconomie. Economie is dus belangrijk om maatschappelijke ontwikkelingen beter te kunnen begrijpen. Het doel van de economielessen is om jou kennis, inzicht en vaardigheden bij te brengen waarvan je later - thuis, op het werk of in het maatschappelijke leven - veel voordeel kunt hebben. Onderwerpen die aan de orde komen bij het vak economie op havo en vwo zijn onder meer: welvaart, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, geld en inflatie, Europese integratie, monetair beleid, wisselkoersen, internationale handel en micro-economie.

Het vak economie heeft als doel om jou te helpen om een economische kijk te krijgen op maatschappelijke ontwikkelingen. Op school worden tijdens de lessen economie actuele verschijnselen kritisch bekeken en beoordeeld met gebruik van allerlei economische begrippen. Economie is zowel een alfa- als een betavak. Dit houdt in dat er veel van je leesvaardigheid gevraagd wordt maar ook van je rekenvaardigheid. Ook andere vaardigheden zoals het aanleren van begrippen, het interpreteren van functies en het maken van berekeningen zijn belangrijk om het vak economie met een voldoende af te sluiten. Het wordt daarom ook wel eens een gammavak genoemd. Voor het vak economie is het belangrijk om verbanden te zien tussen de economische begrippen en theorieën en de eigen leefomgeving.

Filmopdrachten Economie

Filmpje opdracht 3H (1)
Filmpje opdracht 3H (2)
Filmpje opdracht 3H (3)