lrc.nl

Kunstvak Beeldend

Wist jij dat ballet als statussymbool voor edele mannen werd ingezet ten tijde van Lodewijk de zestiende in Frankrijk, en zou je daar meer over willen weten? Ben jij benieuwd hoe kunst het geloof ondersteunde in de middeleeuwen of kritisch reflecteerde op de drang naar vernieuwing voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog?
Kubv is een combinatie van het theoretische vak Kunst Algemeen en het praktische vak beeldende vorming. Het is een keuze eindexamenvak op het LRC. Vanuit verschillende invalshoeken (zoals vermaak, wetenschap en techniek en intercultureel). Leer je op een nieuwe manier naar onze geschiedenis kijken en hoe kunst daar een belangrijke rol in speelt.
Je leert vaardigheden aan om muziek, beeldende kunst, fotografie, dans, theater en architectuur te analyseren en interpreteren.
Tegelijkertijd ontwikkel je je beeldend talent verder tijdens de praktijkuren. Hierbij leer je met verschillende materialen en technieken om te gaan en bouw je een portfolio op.

Werk van leerlingen KubV

Werk van leerlingen