lrc.nl

Mentoraat en ondersteuning

Mentoraat

En dan ga je ‘ineens’ van één of twee docenten naar heel veel verschillende docenten. Van één klaslokaal naar meerdere lokalen gedurende de dag. Van een redelijk klein schoolgebouw naar een groot gebouw waar je de weg nog niet kent. Van een tas met een tussendoortje en je lunch naar een hele zware boekentas. (Gelukkig krijg je ook een kluisje waar je, je boeken in kan bewaren.)
Van een vertrouwde klas met leerlingen die je waarschijnlijk al vanaf de kleuterklas kent, naar een klas met heel veel nieuwe gezichten. Van…Van…Van…
Er komt dus een verandering aan. Een verandering die iedereen aankan, maar best wel spannend kan zijn.
Om je goed te begeleiden krijg je in het eerste jaar twee mentoren en leerlingmentoren die jou gaan ondersteunen bij die verandering.
De mentoren houden gedurende het jaar ook jouw welzijn, het groepsproces en jouw leerproces in de gaten. Daarnaast zijn jouw mentoren ook jouw eerste aanspreekpunt op het LRC voor jou en je ouders.

Ondersteuning

Soms lukt het je niet om je schoolwerk goed te doen. Dat kan komen door problemen thuis, of doordat je moeite hebt met concentratie of iets dergelijks. Dan kun je op het LRC extra ondersteuning krijgen. De eerste persoon die klaar staat om jou te helpen is je mentor, maar soms is er meer ondersteuning nodig. Dan komen wij in beeld.

Wij zijn Floor Bodd en Joyce Daan en wij zijn de ondersteuningscoördinatoren van het Leidsche Rijn College. In de PowerPoint is er extra informatie te vinden over hoe de ondersteuning bij ons op school is ingericht. Voor vragen kunt u bij ons terecht en wij zullen proberen deze zo goed mogelijk te beantwoorden.

Als u graag één-op-één in gesprek wilt over de specifieke situatie van uw kind, dan kunt u een mail sturen naar info@lrc.nl. Geef hierin uw naam, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer. Geef ook aan wat het onderwerp is van uw vraag, dan kunnen ervoor wij zorgen dat de juiste persoon contact met u opneemt.