lrc.nl

Nederlands

Een vak dat je gebruikt bij alle vakken, óók de vreemde talen? Een vak dat je aan het denken zet én creatief bezig laat zijn? Een vak waarbij je leert je eigen mening te formuleren, maar waarbij je ook rond kunt dwalen in andermans gedachten? Dan gaat het natuurlijk over Nederlands!

Discussiëren over het nieuws, een filmpje kijken over grammatica, in een groepje werken aan een project of in alle rust werken aan je eigen opdrachten: op het LRC is Nederlands een veelzijdig vak. Het lezen van fictie is belangrijk voor je algemene ontwikkeling, daarom hebben de meeste klassen in de onderbouw elke week een fictie-uur. In deze lessen lees je niet alleen een boek, maar heb je het ook over poëzie, kijk je een deel van een film of ga je zelf iets schrijven. Dat hangt af van de docent en natuurlijk de input uit de klas. We doen in ieder geval ons best om jou met veel plezier te laten lezen (en schrijven, luisteren, spreken, onderzoeken, overdenken, analyseren en ontdekken)!

 

Nederlands op het LRC
Leerlingen over het vak Nederlands

Quizjes: maak kennis met het vak Nederlands

Schrap Me - Dimitri Antonissen

Kennisversterkers 

Is Nederlands niet je sterkste vak? Of heb je gewoon moeite met een bepaald onderdeel van het vak? Dan kun je je inschrijven voor een Kennisversterker. Je volgt dan na schooltijd een programma van vier weken, waarin gewerkt wordt aan een specifiek onderdeel van het vak, zoals begrijpend lezen, grammatica of spelling. We werken in kleine groepjes, waardoor je veel persoonlijke aandacht krijgt van je docent. En je krijgt natuurlijk veel oefenmateriaal mee! Op deze manier hopen we ervoor te zorgen dat iedereen (weer) goed wordt in ons mooie vak. 

Faciliteiten bij dyslexie of TOS (taalontwikkelingsstoornis)

  • Recht op extra tijd
  • Verminderde telling van spellingsfouten
  • Toetsen maken op een laptop
  • Voorleessoftware L2S (Learn To Speak)

We verwijzen je voor dit onderwerp ook graag naar de tegel ‘Mentoraat en ondersteuning’ op de hoofdpagina.

Foto's Literair Café

Methode brugklas

Op het Leidsche Rijn College werken we met de methode Plot26. Deze methode vindt het belangrijk dat je in de lessen Nederlands voelt waarom het vak belangrijk is. En, dat je plezier hebt in wat je leert. Dat kan met een verhaal, maar ook wel eens met een film, of met een website of game. Vaak is het onderwerp dat aan bod komt iets waar je al veel van weet, omdat het veel voorkomt in je dagelijks leven. De opdrachten brengen je verder bij het vinden van een oplossing, het zoeken van een moordenaar of om uit te vinden wat er is gebeurd. Er is bijvoorbeeld een lessenserie over een pandemie waarbij je als eindopdracht een escaperoom moet voltooien om het juiste medicijn te vinden.  

Vaak lopen de leerlingen de les uit en hebben ze niet eens door dat ze ook nog eens wat over Nederlands hebben geleerd. Dan zijn niet alleen de leerlingen blij, maar de docenten ook. Win-win! 

Leerlingenwerk

Leerlingenwerk Blink-Plot26

Trailer De Kooi klas 1hth
Trailer De Kooi klas 1vga
Trailer De Kooi klas 1hth (2)