lrc.nl

Science

In de brugklas en in klas 2 krijg je op het LRC het vak science. Een erg leuk en belangrijk vak! Bij science leer je over het doen van onderzoek, stofeigenschappen, het menselijk lichaam en natuurverschijnselen.
Het vak science wordt 4 uur in de week gegeven. Je hebt 1 vaste leraar en je wordt bij het doen van proefjes geholpen door een Technisch Onderwijs Assistent (afgekort:TOA). Het vak science krijg je in de onderbouw ter voorbereiding op de vakken natuurkunde, biologie en scheikunde die vanaf klas 3 worden gegeven.
De lessen science bestaan uit het krijgen van klassikale uitleg, het doen van proefjes, (buiten)opdrachten uitvoeren en het maken van diverse computeropdrachten. We proberen de lessen afwisselend en leerzaam te maken. Het is een vak waar je actief bezig bent met allerlei onderwerpen!
Bij het vak science werk je in groepjes. In je groepje werk je aan weektaken die op de stempelkaart staan. Een voorbeeld van de stempelkaart vind je op deze site. De leraar geeft geen huiswerk op, jij moet zelf plannen wanneer je de taken gaat uitvoeren. Bij het vak science leer je hierdoor plannen, organiseren en samenwerken.

Science op het LRC
Wat is science?
SCIENCE: uitleg over het oog.

Leerlingwerk