lrc.nl

Top(sport) Talent

Het LRC is een Topsport Talentschool. Wij zijn één van de dertig schoolorganisaties die deze titel mogen voeren in Nederland. Onze school valt onder het “Experticecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport” (EVOT), voorheen ook wel bekend als “Stichting LOOT”. 
Onze Topsport Talentafdeling bestaat uit 6 Topsport Talentbegeleiders. Zij werken vanuit een Topsport Talentlokaal. Hierin is een leerling- en een docentengedeelte. In totaal maken meer dan honderd leerlingen gebruik van deze mogelijkheden. Ze krijgen aanpassingen in onderwijstijd, flexibele roosters en uitstel of vermindering van huiswerk en toetsen. Op deze wijze kunnen we het talent centraal zetten en bouwen we de school er als het ware omheen. Uitgangspunt is dat je het maximale uit je school haalt en het maximale uit jouw talent. 
Naast topsport is er ook de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen als jouw talent niet onder sport valt. Ook bij bijvoorbeeld kunst- en culturele-talenten zit je bij de Topsport Talentafdeling goed. Je begeleiding vindt plaats op dezelfde manier. 

Wil je nog meer weten stuur dan een mail naar info@lrc.nl en stel je vraag. Ook het document “Veel gestelde vragen FAQ talentenprogramma” is handig om door te nemen.  

We wensen jullie veel succes met het maken van een keuze voor een nieuwe school. Wij weten dat je als toptalent in ieder geval goed zit bij ons. Het zit in het DNA van onze school om talenten te begeleiden en verder te helpen! 

 

Topsporttalent op het LRC

FAQ Top(sport) Talent