lrc.nl

Tweetalig onderwijs (TTO)

TweeTalig Onderwijs havo & vwo: de blik naar buiten én naar binnen

Het Leidsche Rijn College is een school met de blik naar buiten gericht. Daar liggen de kansen en mogelijkheden. De wereld van onze leerlingen ligt aan hun voeten. Wij willen hen zo veel mogelijk helpen om die wereld te ontdekken, door andere mensen te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. Een goede kennis van het Engels, niet alleen tijdens Engels, maar ook tijdens andere vakken, helpt bij het openen van de blik. Wij zien taalontwikkeling in het algemeen, en Engels in het bijzonder, als belangrijk gereedschap om leerlingen zelfredzaam en kritisch te leren zijn. We bieden Tweetalig Onderwijs (TTO) aan in de vorm van TTO-klassen op havo en vwo niveau. In een TTO-klas ondersteunen we leerlingen bij het verbreden van hun blik op de wereld. Dat doen we door de Engelse taal breed in te zetten en te combineren met de vakken die ze volgen. Alle vakken worden in het Engels gegeven, behalve Nederlands, Frans, Duits en de mentorlessen.

Ook de inhoud van de lessen is internationaal. Zo wordt bij aardrijkskunde geleerd over tradities en gebruiken in andere landen. En gaat het bij biologie en science over thema’s als duurzaamheid, schaarste en milieu. Leerlingen verdiepen zich in hoe dit in andere landen werkt en kunnen dat vergelijken met ons eigen land. Daarnaast doen we internationale projecten. Leerlingen werken daarin samen met scholen in het buitenland. Dat zal veel online gebeuren, maar natuurlijk ook fysiek.

 

Tweetalig onderwijs op het LRC