lrc.nl

Wiskunde

Wiskunde is een van de leukste en oudste vakken die hier op school gegeven worden. Al in de tijd van de Babyloniërs werd er wiskunde bedreven.
Als je aan je ouders vraagt wat ze nog weten van wiskunde, wordt heel vaak de stelling van Pythagoras genoemd. Maar er zijn veel meer onderwerpen die je gaat leren. Je krijgt meetkunde, algebra en logisch denken. Sommige onderwerpen heb je op de basisschool ook al een beetje gehad, maar gaan wij wiskundig bekijken en andere onderwerpen zijn helemaal nieuw.
Je hoeft niet per se goed te zijn in rekenen, om goed te kunnen zijn in wiskunde.
Je krijgt in klas 1 elke week 3 uur wiskundeles en we gebruiken Getal en Ruimte 12e editie.
Er is in de les meestal ruimte om je huiswerkopgaven te maken. Dan heb je thuis niet meer zoveel werk.
Vaak doen we met de eerste klassen ook mee aan de kangoeroewedstrijd.  Ieder jaar zijn er wel leerlingen die door mogen naar de tweede (landelijke) ronde. Daar zijn we enorm trots op. Wiskunde is gewoon een heel leuk en boeiend vak!
We hopen je komend schooljaar te mogen begroeten.

De vakgroep wiskunde

Wiskunde op het LRC
Verhaal van de kegel en zijn bijbehorende cilinder